cenzor asociatii de proprietari

Servicii

A. CENZORAT LUNAR ASOCIATII PROPRIETARI

- Verificarea modului de inregistrare contabila a documentelor in partida simpla ;
- Destinatia sumelor incasate ;
- Destinatia platilor efectuate ;
- Verificarea lunara a listei de incasare a cotelor de intretinere ;
- Verificarea actelor de gestiune si evidentei contabile, precum si a corectitudinii modului de repartizare a cheltuielilor ;
- Verificarea modului de efectuare a platilor catre bugetul de stat ;
- Verificarea situatiei fondurilor de rulment/reparatii/special ;
- Verificarea introducerii eronate a unor sume la plata, sume ce nu au acoperire in facturi si documente legal emise ;
- Verificarea echilibrului financiar al asociatiei ;
- Intocmirea de rapoarte lunare asupra activitatii si gestiunii asociatiei, cu masurile adecvate ce se impun a fi luate.

B. VERIFICARI CONTABILE PENTRU PERIOADE DEFINITE DE TIMP

- Preluarea spre verificare a intregii evidente contabile pentru perioada de timp stabilita prin contract, finalitatea verificarii concretizandu-se prin prin elaborarea unui raport general al intregii perioade, raport ce evidentiaza aspectele constatate, individual per fiecare luna verificata .

Our themes are using modern technologies.

UIkit Framework

UIkit Framework

A lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces.

Visit Website

Warp Framework

Warp Framework

A fast and slick theme framework which is built on the latest web techniques.

Visit Website