Legislatie

Decretul nr. 209 din 1976 privind casieria și operațiunile cu numerar
Hotararea nr933 din 10 iunie 2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de aliment
Lega nr. 160 Modificare Lege 121 Privind eficienta energetica
Legea 114 – 1996 Republicata – Legea locuintei
Legea nr. 196 din 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrara condominiilor
OMFP 3103 2017 – Reglementari contabile pentru persoane juridice fara scop lucrativ
Ordin 29 din 1993-Normativul cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici
Ordinul nr. 1058 din 2019 privind aprobarea conţinutului cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului
Ordonanta de urgenta nr.18 2009 Reabilitare Termica, cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
OUG 58 an 2010 privind modificarea si completarea Legii 571 an 2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar fiscale
Procedura de calcul a repartitoarelor de caldura.pdf